Verenigingshistorie

Ontstaan is de toneelvereniging uit de  “Bulscherclub”  Deze uitsluitend mannenvereniging werd opgericht in de 19e eeuw. Ze hadden een lappenvlag, die bestond uit elf verschillende kleuren. Tijdens de “Bulscher”feesten, die om de 3-6 jaar gehouden werden, trok een bonte stoet met muziek, wagens en groepen door het dorp met als hoofdpersoon vader Bulscher. Hij werd omringd door zijn kakelbont geklede zonen. Hij zat in een bokkenkarretje dat versiert was  met strikken bloemen en linten. Er werd die dag de spot gedreven met de plaatselijke toestanden en gebeurtenissen. Ook waren er muziekkorpsen en Bulscherclubs uit de omgeving die hieraan deelnamen. Op de feestweide werden kleine  toneelvoorstellingen gegeven, gedichten voorgelezen en vrolijke liedjes gezongen. In een grote kaafmangel kon iedereen dwaze voordrachten houden en ‘stomme kal’ verkopen. Dit noemden ze dan “kaafmangelbazel” . Zo’n feest duurde tot in de kleinste uurtjes. Op het laatst speelde de fanfare marsmuziek en dan werd er om de kiosk gereien.  Cramignon noemden ze dat. Daarna was er nog dansen op der zwiek tot in de late uurtjes. Het laatste “Bulscherfeest”in Grijzegrubben was in 1952.Op het laatste “Bulscherfeest” werd de toneelvereniging opgericht. De toneelvereniging kwam tijdens de oprichting in 1952 onder de hoede te staan van de fanfare St.-Donatus .Na de afscheiding in 1963 werd een nieuw en eigen bestuur gekozen.


Het eerste bestuur bestond uit:

Voorzitter: dhr. P.Speetgens, secretaris: dhr. J. Hautvast, penningmeester: mevr. A.Essers-Bouts, bestuursleden: dhr. J. Gijzen en mevr. E. Cloots-Otten.


In 1964 werd de vereniging lid van W.K.A. (Werkverband Katholieke Amateurtoneel), nu Toneelhuis L.F.A. (Limburgse Federatie voor Amateurtoneel).

Voorzitters :

1952 Bestuur fanfare St.Donatus

1963 dhr. P. Speetgens

1967  dhr. J. Gijzen

1968  dhr. W. Muitjens

1970  dhr. J. Hautvast

1990  dhr. W. Schoffelen

2003  dhr. H. Wiekken

2006  dhr. F. Philips

2013-mrt. 2015 dhr. I. Simons
mrt.2015 - aug. 2017 Geen voorzitter

aug. 2017 - heden  dhr. W. Ramakers

Regisseurs :

1963-1967     Wiel Bouts

1968               Funs Peulen

1969               Jef Clement

1970-1973     Funs Peulen

1974-1975     Harie Moonen

1976               Jan Willem van Besouw

1977-1991     Antoine de Munck

1992-1996    Wiel Heijman

1997               Ron Kösters

1998-2006   Riny Jalhay

2007              Pierre Bruls

2008-2013   Erik Derikx

2014              Herman Durwael / Eindregie: Emilie Louvenberg

2015              Nicole Schurgers

2016                Jos Bosch

2017                Hanneke Jonkers & Quincy Grootjans
2018                Hanneke Jonkers
2019                Quincy Grootjans (voorjaar & zomer)
2019-heden    Nicole Schurgers (najaarsproducties)

Vanaf 2020, afwisselend:
Hanneke Jonkers, Nicole Schurgers, Mike Severens & Quincy Grootjans


Gespeelde stukken (Lijst)

AVONDVULLENDE PRODUCTIES:

 • 2021: D'r Komiek (Coproductie)
 • 2021: Klein...mer fijn
 • 2020: Geen avonvullende productie door Corona
 • 2019: Tenòre & Trampelgauze
 • 2019: Robin Hood...in 't zoer 
 • 2018: Drie...van die?
 • 2017: Sjuuf 'n bats!
 • 2017: Laevesmelodie (Coproductie)
 • 2016: Pappa, hie bin ich da!
 • 2015: Geine seks in Nuth!
 • 2014: Alles oet...behalve 't leech
 • 2013: 't Liek houw geliek 
 • 2012: Geen productie
 • 2011: Loeënde Klokke
 • 2010: Sjuppe Dam
 • 2009: D'r Bokseboam
 • 2008: Twiëe Kier Nieks
 • 2007: Arie in de Penarie
 • 2006: 'n Pil vuur Opa
 • 2005: Geen productie
 • 2004: Vanaaf huuj...pension
 • 2003: Van de bure moste 't hubbe
 • 2002: Wat 'n raar familie
 • 2001: Neet vleege...dan leege
 • 2000: 'n Sjoën huuske boete
 • 1999: Harie haet vakantie
 • 1998: Loat oma mer sjuuve
 • 1997: 't Vreg Oas
 • 1996: Eine Pikante Poedelpries
 • 1995: Trammelant in Genhoes
 • 1994: Boerekuul mit Woesj
 • 1993: Angesj es Angesj
 • 1992: Huure, Zië en...
 • 1991: Rok Boys
 • 1990: Die leef tentjes
 • 1989: 't Schjnubelke
 • 1988: Zo'ne Kabeyer
 • 1987: D'r Schutterskeuning (reprise)
 • 1986: Dat kent d'r van komme
 • 1985: 't Kletsjwief
 • 1984: De Kosjgengers
 • 1983: Ein oet de gezet
 • 1982: 't Bevroare kapitaal
 • 1981: Sjpektakel in 't dörp
 • 1980: D'r Pantoeffelheld
 • 1979: Es auw sjuure brenne goan...
 • 1978: Trouwen of betalen
 • 1977: Opa wuurd versacheld
 • 1976: Pa, geef acht!
 • 1975: Pension Lumes
 • 1974: De Familie Kwasi
 • 1973: Miene man ziëliger
 • 1972: 't Woar in d'r mei
 • 1971: Koale Pietje
 • 1970: De Blauw Roës
 • 1969: D'r Deugneet / Harte Troef
 • 1968: D'r Schutterskeuning
 • 1967: Leef en Leed op den Daalhof

EENAKTERS:

 • 2020: D'r Angerhauve Maitre
 • 2020: 't Maedje van Maens
 • 2020: Glaze Aorlog
 • 2019: Kwiet (reprise)
 • 2019: De Meule van Nuth (reprise)

 • 2018: Kwiet

 


 • 2015: 't Leid dat kamperen hit
 • 2012: De Bokkeriejesj in Roa
 • 2011: D'r Tour in Roa

 • 2009: De Meule van Nuth (reprise)

 • 2007: De Meule van Nuth (reprise) • 1999: De Meule van Nuth

 • 1997: Ich betaal de reiskoste
 • 1996: Sjoonmooder beveilt
 • 1995: Hiej wurt aan de deur gekoch
 • 1994: D'r Dubbelgenger
 • 1993: Opa hilt poal
 • 1992: De Grombaer
 • 1991: 't Familiesjandaal
 • 1990: Huis met huishoudster
 • 1989: 't Huwelijksaanzeuk
 • 1988: Oma geet trouwe

 • 1986: 't Sjchuulke van de juffrouw
 • 1985: Bezeuk en bezeuk
 • 1984: Windjbuul en platzak
 • 1983: Unne haup kal om nieks

 • 1981: D'r Doevegek (reprise)
 • 1980: D'r Sjtiefkop
 • 1979: In d'r boëk gebiëte
 • 1978: 't Verwisseld deensmaetje
 • 1977: Josefus riskeert 't
 • 1976: Hie mot getrouwd waere

 • 1974: Perzikken
 • 1973: Leentje oet 't Hemelriek

 • 1971: D'r Doevegek
 • 1970: 'n Goudvinksjke

 • 1968: Waarvoor leef je nog, soldaat?
 • 1967: Storm in een glas water